افزایش ریسك ابتلا به دیابت با مصرف نمك

یافته محقق ایرانی موسسه تحقیقاتی سوئد؛

افزایش ریسك ابتلا به دیابت با مصرف نمك به گزارش مین فود به گفته محققان مصرف بالای نمك ریسك ابتلا به دیابت را در افراد بزرگسال بالا می برد.به گزارش مین فود به نقل از مهر، مطالعه جدید شامل داده های بدست آمده از چندین هزار نفر در سوئد بود. یافته ها نشان داد مصرف نمك با افزایش ۶۵ درصدی ریسك ابتلا به دیابت نوع۲ به ازای مصرف هر ۲.۵ گرم نمك اضافی در روز (تا حدودی كمتر از نصف قاشق چایخوری) مرتبط بود.
پژوهشگران موسسه كارولینسكا سوئد به سرپرستی بهاره رسولی دریافتند افراد دارای بالاترین میزان مصرف نمك (حدود ۱.۲۵