تشدید قوانین مدارس ایتالیا برای كودكان واكسینه نشده

تشدید قوانین مدارس ایتالیا برای كودكان واكسینه نشده مین فود: سپس ماه ها مباحثه در مورد واكسیناسیون الزامی در ایتالیا، این كشور قانونی در خصوص محرومیت كودكان واكسینه نشده از ورود به مدارس را اجرایی كرد.


به گزارش مین فود به نقل از ایسنا، طبق این قانون مسئولان می توانند از ورود كودكان زیر شش سال و واكسینه نشده به مدرسه جلوگیری نمایند. اما در مورد كودكان بین شش تا ۱۶ سال این قانون متفاوت می باشد. بدین صورت كه این كودكان می توانند به مدرسه بروند اما در صورتیكه والدین