نسخه نجات بیمارستان های دولتی از بحران اقتصادی

در گفت وگو با مین فود تشریح شد

نسخه نجات بیمارستان های دولتی از بحران اقتصادی به گزارش مین فود رئیس بیمارستان طالقانی تهران با اشاره به وضعیت و چالش های پیش روی بیمارستان های دولتی، راه كارهایی برای رهایی بیمارستان ها از مشكلات اقتصادی به وجود آمده ارائه داد و اظهار داشت: تنها نسخه نجات بخش تمام بیمارستان های دولتی تركیب استقلال، شفافیت و پاسخگویی است.


دكتر رضا زندی در گفت و گو با ایسنا، كسب دستاورد در حوزه درمان و علوم پزشكی را نیازمند صرف زمان و تامین زیرساخت های مناسب دانست و اظهار نمود: نیروی انسانی از مهم ترین اركان موثر در پیشرفت و ارتقای سازمان هاست؛ به شكلی كه با نیروی انسانی متبحر و متعهد به انجام كار و علاقمند به یادگیری و پیشرفت، می توان خیلی از كمبودهای موجود در سازمان ها را مرتفع كرد.
وی با اشاره به اینكه با عنایت به مشكلات اقتصادی جامعه، نمی توان برای ارائه خدمات كامل درمانی و بهداشتی تنها به وجدان فردی نیروها و پرسنل اعتماد كرد، اظهار داشت: در همه جای دنیا وجدان سیستماتیك حرف اول را می زند، كشور ما نیز برای اصلاح و بهبود شرایط باید به سمت رفع موانع سیستماتیك حوزه بهداشت و درمان حركت نماید.

مهمترین چالش سیستم دولتی برای حفظ نیروهای كارآمد
این فوق تخصص ارتوپدی با اشاره به اینكه سیستم های دولتی به خاطر مشكلات بودجه ای برای جذب و حفظ نیروهای كارآمد با چالش روبرو هستند، اظهار داشت: دراین میان یكی از مهم ترین برنامه های دانشگاه و بیمارستان جذب نیروهای توانمند و تمام وقت جغرافیایی است كه لازمه تحقق آن وجود انگیزه های مادی و معنوی است.
زندی با اشاره به اینكه بیشتر نیروها از وضعیت پرداخت ها ناراضی هستند، اظهار نمود: البته این مسایل نباید بهانه ای برای كاهش كمی و كیفی ارائه خدمات به بیمار باشد.
رییس بیمارستان طالقانی با اشاره به اینكه البته باید شرایط فعلی دولت و وزارتخانه را نیز درك نماییم، اظهار داشت: این در حالیست كه بیمارستان های دولتی پتانسیل زیادی برای درآمدزایی داشته، ولی با موانعی همچون بروكراسی های اداری و قوانین دست و دلگیر روبرو هستند.

قوانین دست و پاگیر، مانع درآمدزایی بیمارستان هاوی با اشاره به مشكلات اقتصادی بیمارستان های دولتی و مساله بدهی بیمه ها، با اشاره به اینكه هدف ما تحمیل بار هزینه ای بیشتر به بیمه ها نیست، اظهار داشت: خواسته اصلی ما حذف قوانین و بروكراسی های دست و پاگیر برای درآمدزایی، جذب بیمار و پرداخت های مناسب به تیم پزشكی و پشتیبانی است؛ چونكه در صورت مرتفع شدن این موانع بیمارستان ها با تاخیر پرداخت های بیمه ای تامین اجتماعی یا سلامت گرفتار مشكل نخواهند شد.
زندی با اشاره به اینكه بیمارستان طالقانی همواره بطور میانگین بین ۷۰ تا ۱۰۰ تخت خالی دارد كه می تواند با سرمایه گذاری در آنها نسبت به درآمدزایی بیشتر اقدام نماید، اضافه كرد: تصور كنید كه یك بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی در منطقه ولنجك تاسیس كرده ولی آنرا خالی گذاشته و هر روز هزینه آب، برق، تلفن و نیروی انسانی آنرا پرداخت می كنید، در این میان تنها مانع جذب بیمار و درآمدزایی نیز وجود بروكراسی و قوانین دست و پاگیر است. حال ببینید با این موانع و محدودیت ها بیمارستان های دولتی تا چه میزان متضرر می شوند.
وی افزود: این در حالیست كه بیمارستان طالقانی به خاطر موقعیت مكانی و جغرافیایی، پتانسیل بالایی برای توریسم درمانی و ارائه خدمات خصوصی به بیماران برخوردار منطقه را داراست، ولی موانع و قوانین دست و پاگیر مانع ماست.


حذف پدیده "زیرمیزی" با اجرای طرح تحول سلامترییس بیمارستان طالقانی در بخش دیگر این گفت و گو با دفاع از اجرای طرح تحول سلامت و با اشاره به اینكه برخی طرح تحول را عامل اصلی مشكلات فعلی سیستم سلامت می دانند، عنوان كرد: با اجرای طرح تحول، پدیده "زیرمیزی" تا میزان زیادی جمع شد؛ چونكه یك پرداخت نسبتا منطقی و به روز انجام می شد و پزشك، پرستار یا تیم درمانی بهانه ای برای تخلف نداشتند، ولی از طرفی موجب كاهش نقدینگی بیمارستان ها شده است.
وجدان سیستماتیك در سازمان ها حاكم باشداین عضو هیات علمی دانشگاه با تاكید بر اینكه وجدان سیستماتیك باید در سازمان ها حاكم باشد، اظهار نمود: سیستم تنبیه و تشویق نیز باید در سازمان ملموس و اصلاح شود؛ بااینكه در سیستم فعلی اختیار گزارش دهی خطاها و تخلفات به افراد داده شده، ولی برخورد با تخلفات تحت اختیار ما نیست و همین مساله به كاهش اثرگذاری سیستم و از جانب دیگر كاهش انگیزه افراد منجر می شود.
زندی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اصلاح سیستم عملكردی نیروها و كاركنان در بیمارستان طالقانی، اظهار نمود: در حال استقرار نرم افزاری برای ذخیره كردن ضریب كیفی عملكرد افراد بعنوان رزومه كاری هستیم كه این مساله به شفافیت، تحقق عدالت كاركردی، جلوگیری از اعمال سلیقه و رعایت عدالت در پرداختی ها كمك زیادی می كند.
وی با اشاره به اینكه این نرم افزار از ماه آینده در بیمارستان طالقانی اجرایی می شود، اضافه كرد: با اجرای این طرح، عملكرد كاركنان مستند شده و در اختیار خود فرد و مسئول مستقیم او قرار می گیرد، از این طریق كلیه شبهات و تردیدات در ارتباط با ارتباطات برطرف شده و كلیه پارامترها به صورت شفاف و قانونی توضیح داده می شود.
تاكید بر تقدم ایمنی و حقوق بیماروی با تاكید بر تقدم ایمنی و حقوق بیمار تحت هر شرایطی، اظهار نمود: در این زمینه باید فرهنگ سازی شده و آموزش های لازم داده شود، بااینكه كلیه كارمندان و پرسنل در این زمینه توجیه شده اند، ولی باید كمی واقع گرا باشیم و شرایط نیروها را نیز درك نماییم. البته تاكید تیم جدید مدیریت بیمارستان نیز بر روی تقدم كیفیت درمان بیمار است؛ در حالی كه قبل از این آموزش بر درمان مقدم بود.
زندی با اشاره به برخی اقدامات بیمارستان برای رسیدگی بیشتر و تقدم حقوق بیماران، عنوان كرد: ساماندهی وضعیت اورژانس، جذب چندین متخصص طب اورژانس، گردنگیر تعیین و تكلیف بیمار توسط رزیدنت های سال سوم و چهارم، برگزاری كارگاه های ایمنی بیمار برای نیروها، رزیدنت ها، دستیاران و پزشكان، تاكید بر فاكتورهای اعتباربخشی به سرپرستان بخش ها و تفویض مسئولیت و اختیار گزارش دهی كمبودها و تخلفات به سرپرستان بعضی از اقداماتی است كه در این راستا انجام شده است.
تاثیر مستقیم نظرات تیم بیمارستانی در ارتقای رزیدنت هاوی با اشاره به اینكه طبق اختیار داده شده از طرف رئیس دانشگاه، از این پس نقطه نظرات تیم بیمارستانی در روند ارتقای رزیدنت ها تاثیر مستقیم دارد، اظهار داشت: این مبادرت به بهبود عملكرد رزیدنت ها و در نتیجه ارتقای كیفیت ارائه خدمات كمك زیادی می كند.
وی جذب نیروهای كارآمد برای تقویت بخش های مختلف را اولویت دیگر بیمارستان عنوان نمود و اظهار داشت: البته برای كمك به جذب و حفظ نیروها علاوه بر لزوم اصلاح قوانین و بخشنامه های پرداختی، باید نسبت به تقویت و ترمیم كلیه زیرساخت های فیزیكی نیز اقدام گردد. یكی از اقداماتی كه در این راستا انجام شده خریداری چیلر و ژنراتور است كه با نصب آن از سال آینده مشكلات گرمایشی و سرمایشی بیمارستان تا حد زیادی برطرف می شود.
زندی با اشاره به شعار بیمارستان در خصوص فعالیت ۲۴ ساعته، اشاره كرد: برای تحقق این شعار اقدامات مختلفی صورت گرفته است، بعنوان نمونه بخش ها فعال تر شده و بیماران یك روزه تعیین تكلیف می شوند. كلینیك عصر بیمارستان در بخش های جدیدی فعال شده و همین طور تعریف پنجشنبه ها بعنوان یك روزكاری، فعالیت هر روزه اتاق عمل و برخی بخش های پاراكلینیك از تسهیلات فراهم گشته است كه منجر به رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی ارائه خدمات در این زمینه شده است.
رشد قابل توجه آمار بستری بیمارانوی با اشاره به اینكه طی اجرای سیاست های جدید، رشد قابل توجه در روند بستری بیماران داشته ایم، افزود: چند هفته پیش ركورد اشغال ۸۸ درصدی تخت های بیمارستانی را داشتیم كه در تاریخ بیمارستان طالقانی بی سابقه بود. البته بنده معتقدم كه بیمارستان طالقانی در صورت انجام برخی اقدامات موازی مورد نیاز و همین طور تسهیل قوانین، پتانسیل و توان اشغال بالای ۹۰ درصد را دارد.
زندی با تاكید بر لزوم اصلاح زیرساخت ها و با انتقاد از نبود دستگاه MRI در بیمارستان طالقانی، عنوان كرد: این مساله بیماران و بیمارستان را با چالش های جدی روبرو كرده كه البته با پیگیری های صورت گرفته، تامین آن جزو اولویت های وزارت بهداشت قرار گرفته است.
بخش های ویژه ی بیمارستان طالقانیوی همین طور با اشاره به وجود بخش های ویژه در بیمارستان طالقانی، عنوان كرد: از بخش های ویژه بیمارستان می توان به بخش های پیوند، جراحی (انجام انواع لاپاروسكوپی و عمل های جراحی ویپل)، بخش فك و صورت و بخش عروق اشاره نمود كه كلیه پروسس های MINIMAL INVASIVE و INVASIVE را انجام می دهند. همین طور بخش ارتوپدی بیمارستان طالقانی یكی از بخش های پیشرفته در سطح كشور است كه تمام فوق تخصص ها (تومور، لگن، زانو، دست، ستون فقرات) را دارد. بخش هایی مانند ENT، گوارش، غدد و قلب نیز خدمات فوق تخصصی ارائه می كنند.
وی با اشاره به اینكه سالانه بیشتر از ۱۵ هزار عمل جراحی در بیمارستان انجام می شود، افزود: سال قبل حدودا ۳۲ پیوند كبد، ۷ پیوند كلیه و بیشتر از ۱۲۰ پیوند مغز و استخوان در بخش پیوند انجام شد.


راهكارهایی برای درآمدزایی بیمارستان های دولتیوی با اشاره به اینكه بیشتر بیمارستان های دولتی در صورت حذف قوانین و بروكراسی های دست و پاگیر، توان درآمدزایی برای رفع مشكلات اقتصادی خودرا دارند، اظهار داشت: پتانسیل، شاخص ها و پارامترهای بیمارستان ها باهم متفاوت است، ولی با توجه به این تفاوت ها، سیستم اداره و مدیریت كلیه بیمارستان ها به صورت یكسان تعریف شده كه همین مساله مانع بزرگی برای پیشرفت و ارتقای وضعیت بیمارستان های دولتی است.
وی افزود: بعنوان نمونه بیمارستان طالقانی در منطقه ولنجك واقع شده كه ۸۰ درصد مردم برخوردار بوده و خیلی از سیاستمداران و سرمایه گذاران در این منطقه ساكنند. نكته بعدی نزدیكی بیمارستان به سالن اجلاس(حضور افراد دیپلماتیك بین المللی) و همین طور همجواری با چندین دانشگاه بزرگ است كه تمامی این ها پارامترهای قابل توجهی محسوب می شوند كه با اصلاح قوانین می توان از این بسترها برای درآمدزایی و پیشرفت بیمارستان بهره برد.
وی با اشاره به اینكه تاسیس یك درمانگاه ساده پنج تخت خوابی در منطقه ولنجك نیازمند سرمایه گذاری بالای ۲۰ میلیارد تومانی است، اظهار داشت: این درحالیست كه با یك سرمایه گذاری محدود و بازسازی و اصلاح برخی ظواهر در همین بیمارستان طالقانی می توان از ظرفیت های خالی آن به بهترین شكل ممكن بهره برداری كرد؛ چونكه حضور بهترین پزشكان و نیروهای متخصص در بیمارستان های دولتی بیشترین جاذبه برای بیماران محسوب شده، ولی از طرفی برخی كمبودهای امكاناتی، فضای فیزیكی و ساختاری در بیمارستان دولتی مانع جذب بیماران برخوردار در این بیمارستان هاست.
زندی با تاكید بر اینكه وظیفه و رسالت اصلی بیمارستان های دولتی ارائه خدمت به همه مردم خصوصاً اقشار ضعیف جامعه است، اظهار داشت: منظور ما سرمایه گذاری برای بهره برداری مالی از بخش ها و ظرفیت های خالی بیمارستان است، نه خالی كردن ظرفیت موجود برای ایجاد بخش VIP؛ چونكه در بهترین شرایط همواره بین ۷۰ تا ۱۰۰ تخت خالی داریم. همین طور در عملكرد پزشكان، پرستاران و نیروهای پرسنلی نیز ظرفیت خالی وجود دارد كه می توان از این ظرفیت ها با هدف كسب درآمد در بخش های ویژه بهره برد.
ارایه طرح "ایجاد بخش ویژه در بیمارستان های دولتی"وی با اشاره به بعضی از مزایای طرح "ایجاد بخش ویژه در بیمارستان های دولتی"، اشاره كرد: اول اینكه نیروهای مجرب و كارآمد بیمارستان حفظ شده و برای كسب درآمد بیشتر جذب بخش ها و بیمارستان های خصوصی نمی شوند و دیگر اینكه با درآمدزایی و بهره برداری مالی از ظرفیت های خالی می توان ضمن جبران كمبودهای مالی و بودجه ای بیمارستان، نسبت به تقویت، تجهیز و ارتقای سایر بخش ها اقدام نمود.
وی با اشاره به اینكه اجرای این طرح نیازمند اصلاح زیرساخت ها و قوانین موجود است، اظهار داشت: در صورت فراهم شدن بستر مناسب و اصلاح قوانین و بخشنامه های پرداختی، مالیاتی و كاركردی، پزشكان متخصص بیشتری جذب بخش دولتی می شوند؛ چونكه بهترین جذابیت ها برای عمل های جراحی در این بیمارستان ها وجود دارد، ولی سقف های كارانه ای، تعرفه ها و مالیات پلكانی، پرداخت های نامنظم و با تاخیر طولانی در بخش دولتی مانع جذب و حضور پزشكان است.
تنها نسخه نجات بخش بیمارستان های دولتیزندی تنها نسخه نجاتبخش تمام بیمارستان های دولتی را تركیب استقلال، شفافیت و پاسخگویی دانست و افزود: باید با تسهیل و تسریع قوانین، دست بیمارستان ها جهت درآمدزایی منطقی باز باشد و سپس با نظارت از آنان انتظار پاسخگویی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینكه با سرمایه گذاری محدود می توان نسبت به ایجاد بخش های ویژه در بیمارستان دولتی برای درآمدزایی اقدام نمود، افزود: این در حالیست كه متاسفانه تنها شاهد تاسیس بی رویه بیمارستان های خصوصی با سرمایه گذاری های میلیاردی هستیم.
رییس بیمارستان طالقانی در خاتمه با اشاره به اینكه وضعیت فعلی بیمارستان ها در كمیت و كیفیت ارائه خدمات سلامت اثر منفی دارد، اشاره كرد: نارضایتی پرسنل و نیروها مطمئنا در نوع ارائه خدمت موثر است. حقوق پزشكان و كارانه هم كه افزایش منطقی نداشته و همه اینها عامل نارضایتی افراد می شود؛ چونكه همیشه نمی توان به وجدان فردی اعتماد كرد، اگر برای اصلاح و بهبود وضعیت فعلی فكری نشود، این خطر وجود دارد كه به وضعیت پیش از طرح تحول، "زیرمیزی" و سایر تخلفات بازگردیم.
منبع:

1398/05/25
11:34:12
5.0 از 5
4388
تگهای خبر: آب , ایمنی , برنامه , بیمار
این مطلب مین فود مفید بود؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
مین فود - رژیم غذایی minfood

اطلاعاتمین فود

مین فود یا غذای کمتر: رژیم غذایی

تماس با ما

روشهای تماس با مین فود از طریق ایمیل، شبکه های اجتماعی است
minfood.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مین فود محفوظ است